Uusi päivitys koronatilanteeseen rajoitukset jatkuvat 28.2.2021 asti
Päijät-Hämeen Salibandyseura ryJulkaistu: 09.02.2021 15.34

Uusi päivitys koronatilanteeseen rajoitukset jatkuvat 28.2.2021 asti

TIEDOTE 9.2.2021

Sisäliikuntatilojen käyttöä koskevat 28.2.2021 saakka Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän antamien koronavirusepidemiaan liittyvien suositusten mukaiset aikuisten harrastustoimintaa koskevat rajoitukset.

- Sisällä tapahtuva aikuisten ryhmäharrastustoiminnan keskeytyminen jatkuu.

- Ammattimaiseksi määriteltävän urheilutoiminnan osalta tehtävät mahdolliset poikkeukset sovitaan tapauskohtaisesti liikuntapalvelut-yksikön kanssa.

Koko yhtymän alueella voidaan 2.2.-28.2.2021 toteuttaa alle 20-vuotiaiden ryhmäharrastustoimintaa yksilöharjoittelun lisäksi erityisiä turvallisuusohjeita noudattaen.

Toiminnassa on noudatettava seuraavia periaatteita:

- Harrastusryhmän kokoonpano on vakiintunut ja perustuu ennakkoilmoittautumiseen.

- Ryhmän enimmäiskoko sisätiloissa on 20.

- Toiminnassa noudatetaan viranomaisten liikuntaa koskevien suositusten ja rajoitusten lisäksi Olympiakomitean antamia terveysturvallisuusohjeita turvaetäisyyksistä, käsihygieniasta ja kasvomaskien käyttämisestä.

- Ohjaajat ja 12 vuotta täyttäneet osallistujat käyttävät kasvomaskia, mikäli henkilöllä ei ole terveydellistä estettä kasvomaskin käyttämiselle. Kasvomaskin käyttöä edellytetään muulloin paitsi urheilusuoritusten aikana.

- Toiminta toteutetaan tavalla, jossa lähikontaktit voidaan välttää tai ne vähenevät merkittävästi.

- Harrastusryhmän koko on mitoitettava niin, että osallistujat voivat säilyttää turvavälin. Suurissa tiloissa voi toimia useampi ryhmä kuitenkin siten, että ryhmät eivät ole keskenään kontaktissa.

- Ryhmäkoon mitoittamisesta ja valvonnasta sekä muiden ohjeiden valvonnasta vastaa toiminnan järjestäjä.

- Harrastukseen saattajat, kuten vanhemmat, eivät tule sisätiloihin. Alle kouluikäisten saattamisen osalta voidaan tehdä erityisjärjestelyjä.

- Kaikessa toiminnassa harrastustilojen pukeutumis- ja peseytymistilojen käyttö rajoitetaan vain täysin välttämättömään käyttöön.